Skip to main content
STT Số ký hiệu Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Ngày công bố Sort ascending Đường dẫn toàn văn
1 1349/TB-STC Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 2024 Biểu... 05/12/2023 Cong khai bieu kem theo nq dt 2024 hoan chinh trinh hdnd tinh-kem file-dieu chinh.xlsx (76.19 KB) , Cong khai DT- BC HDND-dieu chinh.docx (25.74 KB)
2 96/QĐ-STC Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2023 cho Văn phòng Sở Tài chính (để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngayhf 14/5/2023 của Chính phủ) 2023 Biểu... 21/11/2023 96 qd cong khai dt stc thuc hien cctl.pdf (587.17 KB) , 96-7.2. PL kem QD 96.QD-STC thuc hien CCTL.xls (34.5 KB)
3 1233/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2023 2023 Biểu... 09/11/2023 1233-bc thang thang 10 -2023 - tong hop.pdf (663.71 KB)
4 89/QĐ-STC Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2023 cho Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 31/10/2023 89-QD-STC-cong khai bo sung kp thu hoi sau thanh tra.pdf (810.82 KB)
5 1137/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2023 2023 Biểu... 13/10/2023 1137-BC thu chi quy III-2023-kem file.xlsx (107.72 KB) , 1137-bc thang quy iii-2023_tong hop.pdf (660.18 KB)
6 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 (VP Sở) 2023 Biểu... 12/10/2023 Cong khai thuc hien DT quy 3.2023 cua STC.pdf (456.99 KB)
7 1136 /TB-STC Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 9 tháng năm 2023 2023 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN,61/CK-NSNN 12/10/2023 TB cong khai du toan 9 thang nam 2023_4.doc (48 KB) , TH-2023-9T-B59-TT343-89_0.xls (17.29 KB) , TH-2023-9T-B60-TT343-89.xls (19.52 KB) , TH-2023-9T-B61-TT343-89.xls (18.45 KB)
8 82/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 10/10/2023 82 quyet dinh cong khai giam du toan do chenh lech bien che stc.pdf (591.46 KB) , 82 cong khai giam du toan do chenh lech bien che STC_0.xlsx (12.06 KB)
9 79/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc bổ sung dự toán thuực hiện trợ cấp thôi việc của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 02/10/2023 79-QD-STC-cong bo cong khai bo sung du toan tro cap thoi viec van phong STC.pdf (760.33 KB)
10 1027/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2023 2023 Biểu... 15/09/2023 signed-bc thang 8-2023_tong hop.pdf (661.71 KB) , BC thu chi thang 8-2023-kem file.xls (180 KB)
11 906/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2023 2023 Biểu... 14/08/2023 16-906-BC-STC-thuc hien tai chinh ngan sach thang 7-ke hoach thang 8-2023.rar (725.19 KB)
12 814 /BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh An Giang 2023 Biểu... 17/07/2023 15-814-bc so ket 6t2023.pdf (676.32 KB)
13 792/TB-STC Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng năm 2023 2023 Biểu... 13/07/2023 14-792-Cong khai tinh hinh thuc hien du toan 6 thang nam 2023.rar (70.42 KB)
14 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2023 (Văn phòng Sở) 2023 Biểu... 10/07/2023 01-Cong khai DT thu chi NS 6 thang 2023.pdf (111.02 KB)
15 49/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc bổ sung dự toán thuê đơn vị kiểm toán độc lập và đơn vị tư vấn lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 22/06/2023 13-49-cong khai du toan thue kiem toan doc lap.rar (601.62 KB)
16 662/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2023 2023 Biểu... 13/06/2023 12-662-BC-tai chinh ns thang 5-ke hoach than 6-2023.rar (714.52 KB)
17 41/QĐ-STC Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022 Biểu... 12/05/2023 03-41-Cong khai quyet toan thu chi ns 2022 cua STC.rar (568.13 KB)
18 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (Văn phòng Sở Tài chính) 2022 Biểu... 10/04/2023 02-Cong khai thuc hien du toan thu - chi NSNN 2022.pdf (535.8 KB)
19 47/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh An Giang 2023 Biểu mẫu số... 12/01/2023 01-47(1).rar (1.62 MB) , 01-47(2).rar (1.22 MB) , 01-47.rar (1.47 MB)