Skip to main content

Thông tin đơn vị

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

  • Địa chỉ: 5/10 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Số điện thoại: 0296.3852.099
  • Địa chỉ thư điện tử: sotaichinh@angiang.gov.vn
  • Người chịu Trách nhiệm chính: Ông Trần Minh Nhựt - Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.