Skip to main content

Sở Tài chính An Giang tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2024

Chiều ngày 02/02, Sở Tài chính An Giang tổ chức hội nghị công chức, viên chức năm 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Điền Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan - Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham dự.

hinh

Các đại biểu tham dự hội nghị

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

 

hinh

Khen thưởng cho các tập thể có thành tích hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, 2023

hinh

 

hinh

Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhìn chung, trong năm 2023 với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm, ý thức trách nhiệm của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 7.356 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 97% so cùng kỳ; về chi ngân sách địa phương là 18.377 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, bằng 120% so cùng kỳ, …

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt phá thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 05 năm 2021 - 2025, tập thể công chức, viên chức Sở Tài chính quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều hành dự toán thu, chi NSNN đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh, tổ chức điều hành dự toán NSNN chủ động, chặt chẽ, trong điều hành phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi; bố trí vốn đầu tư công tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công và phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tăng cường công tác quản lý tài chính đối với các cơ quan, đơn vị; tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đề xuất các giải pháp nhằm bình ổn giá thị trường, nhất là thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán gắn với nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan phù hợp với từng vị trí việc làm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số,…

Hội nghị được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Đoành Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân, Kết quả xét thi đua khen thưởng năm 2023 và tiến hành ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà nước năm 2024 giữa Giám đốc Sở với Chủ tịch Công đoàn cơ sở; giữa Chủ tịch Công đoàn với các tổ công đoàn.

Dịp này, Ban Giám đốc Sở đã trao tặng giấy khen, bằng khen, cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt, xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023./.

CTN (P. TCDN-THTK)