Skip to main content

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 của các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài chính

 Ngày 30 tháng 8 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính An Giang ban hành Kế hoạch số 149-KH/ĐUSTC về Đại hội chi bộ trực thuộc, theo đó, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài chính An Giang sẽ tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025 trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022.

hinh

Đến thời điểm này, các Chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, bao gồm: chi bộ Trung tâm Thẩm định Dịch vụ Tài chính tổ chức đại hội điểm vào chiều ngày 20/10/2022, Chi bộ Tài chính doanh nghiệp, Tin học thống kê – Đầu tư và Chi bộ Thanh tra Sở cùng tổ chức đại hội vào sáng ngày 03/11/2022, Chi bộ Văn phòng - Giá Công sản tổ chức vào chiều cùng ngày; cuối cùng là chi bộ Ngân sách – Hành chính sự nghiệp tổ chức đại hội vào chiều ngày 04/11/2022. Theo đó, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài chính đã tiến hành xong Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025 theo Kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, sau khi kết thúc đại hội, các chi bộ hoàn thiện hồ sơ đại hội và gửi về Đảng ủy để chuẩn y kết quả bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ; xây dựng quy chế làm việc và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2023-2025./.

T. Trang (P. TCDN-THTK)