Skip to main content

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Tổ trưởng tổ công tác số 5 đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Quyết định số 235/QĐ-TTg.