Skip to main content
STT Số ký hiệu Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Ngày công bố Sort ascending Đường dẫn toàn văn
1 89/QĐ-STC Về việc công bố công khai kinh phí bổ sung năm 2023 cho Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 31/10/2023 89-QD-STC-cong khai bo sung kp thu hoi sau thanh tra.pdf (810.82 KB)
2 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2023 (VP Sở) 2023 Biểu... 12/10/2023 Cong khai thuc hien DT quy 3.2023 cua STC.pdf (456.99 KB)
3 82/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 10/10/2023 82 quyet dinh cong khai giam du toan do chenh lech bien che stc.pdf (591.46 KB) , 82 cong khai giam du toan do chenh lech bien che STC_0.xlsx (12.06 KB)
4 79/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc bổ sung dự toán thuực hiện trợ cấp thôi việc của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 02/10/2023 79-QD-STC-cong bo cong khai bo sung du toan tro cap thoi viec van phong STC.pdf (760.33 KB)
5 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2023 (Văn phòng Sở) 2023 Biểu... 10/07/2023 01-Cong khai DT thu chi NS 6 thang 2023.pdf (111.02 KB)
6 49/QĐ-STC Về việc công bố công khai việc bổ sung dự toán thuê đơn vị kiểm toán độc lập và đơn vị tư vấn lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu của Văn phòng Sở Tài chính 2023 Biểu... 22/06/2023 13-49-cong khai du toan thue kiem toan doc lap.rar (601.62 KB)
7 41/QĐ-STC Về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài chính 2022 Biểu... 12/05/2023 03-41-Cong khai quyet toan thu chi ns 2022 cua STC.rar (568.13 KB)
8 00 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (Văn phòng Sở Tài chính) 2022 Biểu... 10/04/2023 02-Cong khai thuc hien du toan thu - chi NSNN 2022.pdf (535.8 KB)