Skip to main content

Sở Tài chính An Giang tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 17/3/2023, tại Hội trường, Sở Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028.

hinh

Căn cứ Điều 10, chương II, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 510/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028;

Sau thời gian khẩn trương, tích cực chuẩn bị, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tài chính và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. Chiều ngày 17/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 để kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; bầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Minh Nhựt - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Sở Tài chính, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng với 85 đại biểu là đoàn viên CĐCS Sở Tài chính được triệu tập.

hinh

Tại Đại hội, công chức và người lao động được nghe Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2018-2023.

hinh

Trong Đại hội, đồng chí Trần Minh Nhựt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Giang - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội: biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua, khen ngợi Ban Chấp hành dám thẳng thắn, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành thật sự là trung tâm của sự đoàn kết, là nơi công chức người lao động gửi gắm niềm tin, là một tập thể làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Ban Chấp hành khóa mới cần đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo nhiều mô hình mới thu hút được nhiều đoàn viên tham gia.

hinh

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Điền Tân tái đắc cử Chủ tịch CĐCS; bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội khóa XI Công đoàn tỉnh, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Việt Liền đắc cử Chủ nhiệm UBKT.

hinh

Kết thúc đại hội, Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết với hai nhóm chỉ tiêu: nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn gồm 7 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu công đoàn tham gia thực hiện gồm 4 chỉ tiêu, đồng thời kêu gọi toàn thể lực lượng công chức, người lao động cơ quan Sở Tài chính đem hết nhiệt tình, tâm huyết, phát huy năng lực trên tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

T. Trang (P. TCDN-THTK)