Skip to main content
STT Số ký hiệu Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Ngày công bố Sort ascending Đường dẫn toàn văn
1 1233/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2023 2023 Biểu... 09/11/2023 1233-bc thang thang 10 -2023 - tong hop.pdf (663.71 KB)
2 1137/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2023 2023 Biểu... 13/10/2023 1137-BC thu chi quy III-2023-kem file.xlsx (107.72 KB) , 1137-bc thang quy iii-2023_tong hop.pdf (660.18 KB)
3 1136 /TB-STC Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 9 tháng năm 2023 2023 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN,61/CK-NSNN 12/10/2023 TB cong khai du toan 9 thang nam 2023_4.doc (48 KB) , TH-2023-9T-B59-TT343-89_0.xls (17.29 KB) , TH-2023-9T-B60-TT343-89.xls (19.52 KB) , TH-2023-9T-B61-TT343-89.xls (18.45 KB)
4 1027/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2023 2023 Biểu... 15/09/2023 signed-bc thang 8-2023_tong hop.pdf (661.71 KB) , BC thu chi thang 8-2023-kem file.xls (180 KB)
5 906/BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2023 2023 Biểu... 14/08/2023 16-906-BC-STC-thuc hien tai chinh ngan sach thang 7-ke hoach thang 8-2023.rar (725.19 KB)
6 814 /BC-STC Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2023 của tỉnh An Giang 2023 Biểu... 17/07/2023 15-814-bc so ket 6t2023.pdf (676.32 KB)
7 792/TB-STC Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng năm 2023 2023 Biểu... 13/07/2023 14-792-Cong khai tinh hinh thuc hien du toan 6 thang nam 2023.rar (70.42 KB)
8 662/BC-STC Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2023 2023 Biểu... 13/06/2023 12-662-BC-tai chinh ns thang 5-ke hoach than 6-2023.rar (714.52 KB)