Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Sở Tài chính công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau:

Thông tin đơn vị

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH AN GIANG

  • Địa chỉ: 5/10 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  • Số điện thoại: 0296.3852.099
  • Địa chỉ thư điện tử: sotaichinh@angiang.gov.vn
  • Người chịu Trách nhiệm chính: Ông Trần Minh Nhựt - Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh An Giang.

 

Subscribe to Liên hệ