Skip to main content
STT Số ký hiệu Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Ngày công bố Sort ascending Đường dẫn toàn văn
1 1349/TB-STC Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024 2024 Biểu... 05/12/2023 Cong khai bieu kem theo nq dt 2024 hoan chinh trinh hdnd tinh-kem file-dieu chinh.xlsx (76.19 KB) , Cong khai DT- BC HDND-dieu chinh.docx (25.74 KB)
2 47/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh An Giang 2023 Biểu mẫu số... 12/01/2023 01-47(1).rar (1.62 MB) , 01-47(2).rar (1.22 MB) , 01-47.rar (1.47 MB)