Skip to main content

Đảng ủy Sở Tài chính An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng ngày 29/12/2023, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Minh Nhựt – Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Nguyễn Điền Tân – Phó Bí thư Đảng ủy Sở cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

hinh

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Điền Tân - Phó Bí thư Đảng ủy Sở đã báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Nhìn chung, trong năm 2023, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Sở, lãnh đạo cơ quan Sở Tài chính với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, trách nhiệm của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 7.356 tỷ đồng, đạt 111% dự toán, bằng 97% so cùng kỳ; về chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 18.377 tỷ đồng, đạt 97% dự toán năm, bằng 120% so cùng kỳ…

Về công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Sở và các Chi ủy chi bộ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, tình hình tư tưởng chính trị của đảng viên, công chức, viên chức vững vàng; ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, …

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024: thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt dự toán thu chi ngân sách hàng năm đảm bảo Luật NSNN; kịp thời tham mưu với HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản hoặc sửa đổi, bổ sung về hướng dẫn triển khai, thực hiện chế độ chính sách trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính NSNN, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí,… Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); lãnh đạo xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Đảng – Chính quyền – Đoàn thể tại đơn vị.

Dịp này, hội nghị đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Minh Nhựt, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính; trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính; tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2023, …

Một số hình ảnh tại hội nghị

hinh

hinh

hinh

hinh

hinh

hinh

hinh

hinh

hinh

CTN (P. TCDN-THTK)