Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
84/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. Bộ Tài chính 04/10/2021 Xem
88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Bộ Tài chính 11/10/2021 Xem
48/2021/QĐ-UBND Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang UBND tỉnh 19/10/2021 Xem
629/KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp UBND tỉnh 20/10/2021 Xem
83/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông Bộ Tài chính 04/10/2021 Xem
86/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương Bộ Tài chính 06/10/2021 Xem
2932/STC-NS Về việc triển khai Công văn số 10634/BTC-KBNN ngày 15/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán tài khoản dự toán phân bổ cấp 0 nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP Sở Tài chính 14/10/2021 Xem
73/2021/TT-BTC về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã Bộ Tài chính 25/08/2021 Xem
2740/STC-HCSN về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/2002/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã Sở Tài chính 30/09/2021 Xem
2528/STC-GCS V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Sở Tài chính 15/09/2021 Xem

VIDEO HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG