Skip to main content

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2023 vượt dự toán Quốc hội giao

Thủ tướng ban hành Công điện 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.