Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
71/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 Bộ Tài chính 30/07/2020 Xem
759/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 UBND tỉnh 21/07/2020 Xem
730/UBND-KTTH Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 UBND tỉnh 13/07/2020 Xem
60/2020/TT-BTC Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính 19/06/2020 Xem
1391/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với thủ tục về lĩnh vực điện, nước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang UBND tỉnh 16/06/2020 Xem
991/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 UBND tỉnh 05/05/2020 Xem
333/CTCPĐN-KHKD Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang Công ty Cổ phần Điện Nước 27/04/2020 Xem
271/UBND-KGVX Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 UBND tỉnh 20/03/2020 Xem
18/NQ-CP Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Chính phủ 26/02/2020 Xem
860/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020 UBND 31/12/2019 Xem

Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
2396/STC-GCS V/v hướng dẫn thực hiện niêm yết giá; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý nước thải (nước rỉ rác) Sở Tài chính 25/09/2020 Xem
2298/STC-GCS V/v triển khai Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy Sở Tài chính 14/09/2020 Xem
2222/STC-GCS V/v hướng dẫn thực hiện niêm yết giá; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải (nước rỉ rác) Sở Tài chính 07/09/2020 Xem
2102/STC-GCS Về việc triển khai thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu bị tịch thu Sở Tài chính 24/08/2020 Xem
2095/STC-TCDN-THTK Về việc báo cáo kế hoạch thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước các năm 2021 - 2023 Sở Tài chính 24/08/2020 Xem
2054/STC-GCS Tham dự lớp tập huấn, triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự Sở Tài chính 19/08/2020 Xem
1983/STC-NS Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 của Quốc hội Sở Tài chính 12/08/2020 Xem
1980/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 12/08/2020 Xem
1919/STC-GCS Chấn chỉnh việc thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 04/08/2020 Xem
1911/STC-NS Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021 - 2023 Sở Tài chính 03/08/2020 Xem