Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Thông tin về Tabmis

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 2 09/11/2016
Tại sao TABMIS phải được triển khai?

Câu hỏi 3 09/11/2016
Lợi ích TABMIS mang lai cho khu vực quản lý tài chính công? Lợi ích TABMIS mang lai cho người sử dụng cuối? (

Câu hỏi 4 09/11/2016
Khi được triển khai, TABMIS sẽ ảnh hưởng tới đối tượng nào?

Câu hỏi 5 09/11/2016
Để triển khai được TABMIS, Bộ Tài Chính cần phải chuẩn bị những gì? (về con người, công nghệ.v.v…)?

Câu hỏi 6 09/11/2016
Cán bộ ngành Tài chính cần phải được đào tạo những kỹ năng gì để có thể tham gia vận hành TABMIS?

Câu hỏi 7 09/11/2016
Với vai trò là người sử dụng cuối, trước khi TABMIS được triển khai rộng, tôi phải tự chuẩn bị những gì cho mình để có thể sử dụng TABMIS một cách hiệu quả nhất?

Câu hỏi 8 09/11/2016
Với sự triển khai TABMIS, các công việc đối với cán bộ sẽ thay đổi như thế nào?

Câu hỏi 9 09/11/2016
Liệu những cán bộ hiện tại đã có tuổi và không có kỹ năng máy tính cao có bị thay thế bằng các cán bộ trẻ có kỹ năng hơn về máy tính? Có giải pháp nào giúp cho cán bộ không còn trẻ có được khả năng tiếp cận hệ thống TABMIS?

Câu hỏi 10 09/11/2016
Tôi sẽ được đào tạo về TABMIS như thế nào? Tôi có phải tự học cách sử dụng TABMIS hay không hay sẽ được đội dự án đào tạo cho? Khi nào tôi sẽ được đào tạo?