Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự án
V/v phân khai kế hoạch vốn và danh mục dự án để thanh toán công nợ phải thanh toán tiếp sau quyết toán 02/01/2018
V/v phân khai kế hoạch vốn và danh mục dự án để thanh toán công nợ phải thanh toán tiếp sau quyết toán

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính 08/05/2017
Ngày 28/4/2017, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 1306/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính, theo đó:

Quyết định phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính 01/11/2016
Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 3039/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Tài chính, theo đó:
Đấu thầu

246/TĐDVTC-DVTC Thông báo mời thầu Gói thầu số 04 02/06/2020
Thông báo mời thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và máy photocopy thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2020


Thông báo kết quả đấu thầu phần mềm 01/12/2017
Thông báo kết quả đấu thầu: Gói thầu số 5: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai các dịch vụ kỹ thuật phần mềm


Thông báo mời thầu: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai dịch vụ kỹ thuật phần mềm 14/09/2017
Tên gói thầu: Mua sắm, phát triển các phần mềm và triển khai dịch vụ kỹ thuật phần mềm
Mua sắm tập trung

246/TĐDVTC-DVTC Thông báo mời thầu Gói thầu số 04 02/06/2020
Thông báo mời thầu Gói thầu số 04: Mua sắm thiết bị máy vi tính để bàn, máy tính xách tay, máy in và máy photocopy thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2020
Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 15/11/2018
Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018