Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Phổ biến chế độ, chính sách
Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 16/10/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Sẽ bổ sung đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19 15/10/2020
Nội dung đáng chú ý này vừa được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 149/NQ-CP ban hành ngày 10/10/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020.

Thời hạn trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp không quá 20 ngày 15/10/2020
Đó là nội dung được quy định tại Quy chế trả lời vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh An Giang.

Khoản hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp? 09/10/2020
Đó là một trong những nội dung được hướng dẫn tại Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đề xuất 2 phương án thu phí cao tốc 06/10/2020
Chính phủ sẽ trình dự thảo này lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) theo 2 phương án với mức giá được Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thống nhất dự kiến thu từ 1.000 - 1.500 đồng/xe/km (mức cụ thể sẽ được Bộ GTVT hoặc Chính phủ quyết định sau khi nghị quyết được thông qua). Thời gian dự kiến áp dụng ngay trong năm 2020.

Hướng dẫn kinh phí đối với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa? 08/09/2020
Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một trong những nội dung thu hút được sự quan tâm của các đối tượng liên quan. Bộ Tài chính hiện đang dự thảo thông tư hướng dẫn đến các nội dung này.

Hướng dẫn thực hiện niêm yết giá; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt và xử lý nước thải (nước rỉ rác) 08/09/2020
Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2020.

Hôm nay ngày 03/8, chính thức giảm 30% thuế TNDN năm 2020 03/08/2020
Theo đó, ngày 19/6/2020 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng thực hiện thế nào? 28/05/2020
Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT về triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai.

Bổ sung thêm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 28/05/2020
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.
Hướng dẫn thực hiện pháp luật

Hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi 05/11/2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019-2021.

Hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án Văn hóa công vụ 28/05/2019
Theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, nhằm giúp các bộ, ngành và địa phương lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí được cấp để triển khai thực hiện đề án, ngày 23/4/2019 Bộ Tài chính đã có Công văn số 4802/BTC-HCSN để hướng dẫn thực hiện.

Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam 12/04/2019
Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN ngày 29/3/2019 sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2013/TT-NHNN về hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 21/08/2018
Ngày 06/6/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 15/06/2018
Sở Tài chính vừa có Kế hoạch 734/KH-STC ngày 11/6/2018 Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức Sở Tài chính.

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 19/04/2018
Để việc tổ chức thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đúng quy định, Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

Kinh phí thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” 09/02/2018
Ngày 07/02/2018, Sở Tài chính đã có văn bản số 275/STC-HCSN hướng dẫn về kinh phí và cơ chế triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện đề án gồm:

An Giang: Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 27/12/2017
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Để nhanh chóng đưa Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đi vào thực tiễn, bảo đảm việc triển khai, thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 761/KH-UBND ngày 21/12/2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 19/12/2017
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng cầu Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.