Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Giá cả thị trường
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 03/09/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 25/08/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 19/08/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 03/8/2020 đến ngày 07/8/2020 12/08/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 27/7/2020 đến ngày 31/7/2020 12/08/2020 File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang 06/08/2020 File đính kèm
Báo cáo tình giá cả thị trường tháng 07/2020 và công tác quản lý giá 31/07/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020 30/07/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 13/7/2020 đến ngày 17/7/2020 24/07/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020 14/07/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 29/6/2020 đến ngày 03/7/2020 07/07/2020 File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 06/2020 và công tác quản lý giá 30/06/2020 File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020 29/06/2020 File đính kèm
24/BC-STC Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 15/06/2020 đến ngày 19/06/2020 23/06/2020 File đính kèm
23/BC-STC Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 08/06/2020 đến ngày 12/06/2020 15/06/2020 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng
Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu (tháng 4,5,6 và quý II/2019) 29/10/2019 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12/2017 22/01/2018 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11/2017 21/01/2018 File đính kèm
Điều chỉnh giá thép, giá xăng dầu và bổ sung cầu thép trên địa bàn tỉnh An Giang 30/10/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10/2017 25/10/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 9/2017 09/10/2017 File đính kèm
Về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 8 năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. 13/09/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 7/2017 11/08/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06/2017 17/07/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05/2017 22/06/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04/2017 15/05/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03/2017 03/04/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02/2017 03/03/2017 File đính kèm
Giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 01/2017 23/01/2017 File đính kèm
Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 12/2016 trên địa bàn tỉnh An Giang. 30/12/2016 File đính kèm
Kê khai giá
Thông báo kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (1400/TB-STC) 13/10/2020 File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (1367/TB-STC) 06/10/2020 File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (1294/TB-STC) 22/09/2020 File đính kèm
1261/TB-STC 14/09/2020 File đính kèm
TB 1220 04/09/2020 File đính kèm
(1219/TB-STC) 04/09/2020 File đính kèm
1134/TB-STC Thông báo kê khai giá mặt hàng, xăng dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 19/08/2020 File đính kèm
1124/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng thóc, gạo tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 14/08/2020 File đính kèm
1123/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 14/08/2020 File đính kèm
1108/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 12/08/2020 File đính kèm
1107/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 12/08/2020 File đính kèm
1023/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 23/07/2020 File đính kèm
1022/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 23/07/2020 File đính kèm
927/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 14/07/2020 File đính kèm
910/TB-STC Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính 03/07/2020 File đính kèm