Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
174/KH-STC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Sở Tài chính 22/02/2021 Xem
350/STC-TTr Về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng và Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Tân Sửu Sở Tài chính 18/02/2021 Xem
585/BC-UBND Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2020 UBND tỉnh An Giang 23/09/2020 Xem
276/KH-UBND Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng UBND tỉnh An Giang 25/05/2020 Xem
315/KH-STC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 Sở Tài chính 24/03/2020 Xem
1844/BC-STC Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 Sở Tài chính 31/12/2019 Xem
1644/BC-STC Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Tài chính Sở Tài chính 28/11/2019 Xem
212/BC-UBND Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 UBND 26/04/2019 Xem
462/KH-STC Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 Sở Tài chính 16/04/2019 Xem
386/BC-STC Báo cáo kết quả thự hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Sở Tài chính Sở Tài chính 29/03/2019 Xem