Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự toán NSĐP trình HĐND
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 27/11/2019 File đính kèm
Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 27/11/2018 File đính kèm
Dự toán NSĐP được HĐND quyết định
310/QĐ-STC Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở Tài chính An Giang 25/03/2020 File đính kèm
"Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang" 10/01/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019 16/01/2019 File đính kèm
Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2018 18/05/2018 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2018 16/04/2018 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 15/12/2017 File đính kèm
Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 06/06/2017 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2017 28/02/2017 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2016 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2015 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2014 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2013 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2012 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2010 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2009 03/10/2016 File đính kèm
Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn
"Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh An Giang" 10/01/2020 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 14/01/2019 File đính kèm
Báo cáo quyết toán thu, chi NSNN tỉnh An Giang năm 2017 30/11/2018 File đính kèm
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2016 18/05/2018 File đính kèm
Hướng dẫn bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm 14/03/2018 File đính kèm
Quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm 12/03/2018 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2015 28/02/2017 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2014 16/11/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2013 16/11/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2012 16/11/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2011 16/11/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2010 16/11/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2008 03/10/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2007 03/10/2016 File đính kèm
Công khai quyết toán ngân sách năm 2006 03/10/2016 File đính kèm
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2020 13/10/2020 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý III năm 2020 12/10/2020 File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính(1245/QĐ-STC) 15/09/2020 File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính (1243/QĐ-STC) 15/09/2020 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2020 09/09/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Tài chính thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc 12/08/2020 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2020 10/08/2020 File đính kèm
Quyết định công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 13/07/2020 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2020 10/07/2020 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách Quý II, kế hoạch công tác quý III/2020 10/07/2020 File đính kèm
(780/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2020 10/06/2020 File đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2020 13/05/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung kinh phí chi trả tiền thuê đơn vị tư vấn kiểm định công trình căn nhà số 68 đường Nguyễn trãi và số 35 đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên 05/05/2020 File đính kèm
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2020 16/04/2020 File đính kèm
(405/TB-STC) Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2020 13/04/2020 File đính kèm
Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 23/01/2019 File đính kèm
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang 11/04/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 11/04/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang 03/03/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Xây Lắp 03/03/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Phà An Giang 03/10/2016 File đính kèm
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1325/UBND-KTTH Điều hành ngân sách nhà nước cuối năm 2018 UBND tỉnh 06/12/2018 Xem
957/UBND-KTTH Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018 UBND tỉnh 06/09/2018 Xem
3385/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ thực hiện jcông khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh UBND tỉnh 10/11/2017 Xem
1969/UBND-KTTH V/v công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật NSNN UBND tỉnh 10/11/2017 Xem
343/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Bộ Tài chính 30/12/2016 Xem