Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự toán NSĐP trình HĐND
Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 26/11/2020 File đính kèm
Thông báo về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 27/11/2019 File đính kèm
Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 27/11/2018 File đính kèm
Dự toán NSĐP được HĐND quyết định
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh An Giang 11/01/2021 File đính kèm
về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Tài chính An Giang 31/12/2020 File đính kèm
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2021 22/12/2020 File đính kèm
310/QĐ-STC Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách được giao bổ sung để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 của Sở Tài chính An Giang 25/03/2020 File đính kèm
"Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang" 10/01/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019 16/01/2019 File đính kèm
Công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2018 18/05/2018 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý I năm 2018 16/04/2018 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2018 15/12/2017 File đính kèm
Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017 06/06/2017 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2017 28/02/2017 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2016 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2015 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2014 16/11/2016 File đính kèm
Công khai dự toán ngân sách năm 2013 16/11/2016 File đính kèm
Quyết toán NSĐP được HĐND phê chuẩn
27/QĐ-UBND-Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh An Giang 11/01/2021 File đính kèm
41/NQ-HĐND-Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019 15/12/2020 File đính kèm
53 /QĐ-UBND "Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh An Giang" 10/01/2020 File đính kèm
Năm 2017 14/01/2019 File đính kèm
758-BC-Bao cao quyet toan thu, chi NSNN 2017 30/11/2018 File đính kèm
29A/QĐ-UBND 18/05/2018 File đính kèm
476/STC-NS 14/03/2018 File đính kèm
448/STC-NS 12/03/2018 File đính kèm
Năm 2015 28/02/2017 File đính kèm
Năm 2014 16/11/2016 File đính kèm
Năm 2013 16/11/2016 File đính kèm
Năm 2012 16/11/2016 File đính kèm
Năm 2011 16/11/2016 File đính kèm
Năm 2010 16/11/2016 File đính kèm
Năm 2008 03/10/2016 File đính kèm
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP
V/v công bố công khai việc giao bổ sung dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2021 của Văn phòng Sở Tài chính 02/03/2021 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 của Sở Tài chính 26/02/2021 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác tài chính - ngân sách tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2021 05/02/2021 File đính kèm
03/QĐ-UBND-Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2021 08/01/2021 File đính kèm
1782/QĐ-STC-Về việc công bố công khai giao bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 06/01/2021 File đính kèm
Báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh An Giang 29/12/2020 File đính kèm
(1635/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2020 09/12/2020 File đính kèm
(1523/BC-STC) Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020 12/11/2020 File đính kèm
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2020 của Sở Tài chính 13/10/2020 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2020 13/10/2020 File đính kèm
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang Quý III năm 2020 12/10/2020 File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính(1245/QĐ-STC) 15/09/2020 File đính kèm
Quyết định công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính (1243/QĐ-STC) 15/09/2020 File đính kèm
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2020 09/09/2020 File đính kèm
Quyết định về việc công bố công khai việc giao bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Tài chính thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc 12/08/2020 File đính kèm
Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2019 23/01/2019 File đính kèm
Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang 11/04/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 11/04/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị An Giang 03/03/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Xây Lắp 03/03/2017 File đính kèm
Công ty TNHH MTV Phà An Giang 03/10/2016 File đính kèm
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1325/UBND-KTTH Điều hành ngân sách nhà nước cuối năm 2018 UBND tỉnh 06/12/2018 Xem
957/UBND-KTTH Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018 UBND tỉnh 06/09/2018 Xem
3385/QĐ-UBND V/v giao nhiệm vụ thực hiện jcông khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh UBND tỉnh 10/11/2017 Xem
1969/UBND-KTTH V/v công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật NSNN UBND tỉnh 10/11/2017 Xem
343/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Bộ Tài chính 30/12/2016 Xem