Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Sở Tài chính 07/04/2021 File đính kèm
Tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021 26/03/2021 File đính kèm
Kế hoạch phát động thi đua hoàn thành xuất sắc công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 24/03/2021 File đính kèm
Kế hoạch phát động phòng trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2025 của Sở Tài chính 17/03/2021 File đính kèm
Hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2021 18/02/2021 File đính kèm
Kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 03/11/2020 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2020 12/05/2020 File đính kèm
379/KH-STC Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 của Sở Tài chính 10/04/2020 File đính kèm
313/KH-STC Kế hoạch kiểm tra hiện trạng nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 25/03/2020 File đính kèm
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Tài chính 03/02/2020 File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang 09/01/2020 File đính kèm
Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 của Sở Tài chính 06/06/2019 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 17/05/2019 File đính kèm
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 18/04/2019 File đính kèm
Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2019 12/04/2019 File đính kèm