Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

An Giang tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn và thực hiện rà soát, chuẩn hóa số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ

(09/10/2020)

Trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), sáng ngày 08/10/2020 tại An Giang, Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn và thực hiện rà soát, chuẩn hóa số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cho cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ tại Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải và phòng Quản lý hạ tầng cấp huyện.

Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Điền Tân, Phó Giám đốc Sở Tài chính và hơn 30 học viên.

Hội nghị diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 08/10 đến 09/10/2020 tại Khách sạn Hòa Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại buổi tập huấn này các học viên sẽ được báo cáo viên hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hướng dẫn khai thác phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ; hướng dẫn rà soát, chuẩn hóa số liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đã nhập trên phần mềm làm cơ sở cơ quan quản lý tài sản nhà nước tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền kịp thời, phục vụ tốt công tác quản lý, bảo trì, sử dụng tài sản hiệu quả.

An Giang là một trong 6 địa phương được Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính chọn triển khai hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ được giao nhiệm vụ. Qua buổi tập huấn này, giúp cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ được chuẩn hóa, hỗ trợ các cấp lãnh đạo quản lý, điều hành hiệu quả.

Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng đường bộ được Cục Quản lý Công sản – Bộ Tài chính triển khai từ năm 2016, đến nay khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực và các Nghị định, văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn ban hành, phần mềm cũng được cập nhật, nâng cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ngoài ra, tại buổi hội nghị tập huấn, học viên được báo cáo viên trao đổi kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc để thông suốt giúp việc khai thác, quản lý tài sản nhà nước hiệu quả hơn.

T.T (phòng TCDN THTK)