Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

An Giang thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung

(16/10/2020)

Ngày 14/10/2020 UBND tỉnh An Giang ban hành công văn số 1083/UBND-KGVX về việc thu phí tạm thời cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh

Theo đó, về chi phí cách ly:

Trường hợp các chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác… nhập cảnh vào An Giang có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

Trường hợp người nhập cảnh vào An Giang thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, sơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự chi trả các chi phí (1) Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày, (2) Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.

Về chi phí xét nghiệm và khám chữa trong thời gian cách ly cho tất cả các trường hợp nhập cảnh vào An Giang phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Đối với các trường hợp người nhập cảnh vào An Giang qua các cửa khẩu biên giới Campuchia thuộc diện khó khăn về tài chính, không có khả năng chi trả thì tạm thời chưa thu phí cách ly tập trung. Trước mắt, các chi phí cách ly, chi phí xét nghiệm, khám chữa bệnh trong thời gian cách ly tập trung tạm thời do ngân sách nhà nước thanh toán và chờ hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên.

Thời điểm áp dụng các quy định nêu trên kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

(Chi tiết tại Công văn số 1083/UBND-KGVX ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh An Giang)

Trương Thọ