Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tin tổng hợp

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

(01/07/2020)

Ngày 30/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn đƣợc đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có hiệu lực từ ngày 18/8/2020

Theo Nghị định, việc xác định và tổ chức thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy. Đồng thời, việc xác định đối tượng giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được đào tạo phải bảo đảm đúng độ tuổi, trình độ đào tạo của giáo viên. Ưu tiên bố trí những giáo viên còn đủ tối thi đủ năm công tác. Trường hợp giáo viên không còn đủ năm công tác không thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thì thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên phải bảo đảm khách quan công khai, công bằng và hiệu quả.
Lộ trình thực hiện nâng chuẩn trình độ được thực hiện như sau
- Đối với giáo viên mầm non thực hiện theo 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025: Ít nhất 60% giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm;
+ Giai đoạn 2 từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030: Thực hiện với số giáo viên còn lại đảm bảo 100% giáo viên mầm non hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
- Đối với giáo viên tiểu học thực hiện theo 02 giai đoạn:
 +Giai đoạn 1 từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025:ít nhất 50% số giáo viên tiểu học đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.
 + Giai đoạn 2 từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030: thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên tiểu học hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.
- Đối với giáo viên trung học cơ sở thực hiện theo 02 giai đoạn:
+ Giai đoạn 1 từ 01/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025:ít nhất 60% số giáo viên trung học cơ sở đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.
+ Giai đoạn 2 từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030:  thực hiện đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên trung học cơ sở hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng cử nhân.
Ngoài ra, quy định có nêu giáo viên được cử đi đào tạo nâng chuẩn được tạo điều kiện về thời gian và được hỗ trợ tiền đóng học phí; tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục và hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định.Đồng thời, giáo viên phải cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ sở giáo dục sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.Trong suốt thời gian khóa học, giáo viên vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ công tác theo quy định khi không phải tham gia các hoạt động đào tạo. Nếu được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa hết thời gian cam kết thì giáo viên này phải đền bù chi phí đào tạo.

 

T.T (phòng TCDN THTK)