Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tài chính ngân sách

Bổ sung hơn 700 triệu đồng thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các huyện

(14/10/2020)

Ngày 05/10/2020, Sở Tài chính có ý kiến thẩm định kinh phí các đối tượng tinh giản biên chế bổ sung đợt 2 năm 2020 gửi Sở Nội vụ trình cấp thẩm quyền xem xét.

Theo đó, trên cơ sở danh sách đối tượng  và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2020 của các huyện Phú Tân, Tri Tôn, Thoại Sơn và huyện An Phú hơn 700 triệu đồng. Trong đó kinh phí để thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 297 triệu đồng (03 đối tượng) và 483 triệu đồng thực hiện chính sách thôi việc ngay (05 đối tượng).

(Nguồn Công văn số 2465/STC-NS ngày 05/10/2020 của Sở Tài chính).

Trương Thọ