Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Tài chính ngân sách

An Giang: Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt hơn 5.550 tỷ đồng

(15/10/2020)

Theo báo cáo của Sở Tài chính, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.555 tỷ đồng, đạt 82,2% so dự toán năm, bằng 99,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt 5.413 tỷ đồng, đạt 83,1% so dự toán năm, bằng 105,8% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 74,1% so dự toán. Có 08/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (66,7%), gồm: thu từ DNNN địa phương; thu từ DN có vốn đầu tư ngoài nước; thu thuế CTN ngoài quốc doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu cho thuê mặt, đất mặt nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức và thu xổ số kiến thiết. Có 07/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (66,7%), gồm: thu từ DNNN Trung ương; lệ phí trước bạ; thuế BVMT; thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí; thu tại xã và thu khác ngân sách.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 142 tỷ đồng, đạt 59,3% so dự toán năm, bằng 32,1% so với cùng kỳ.

Nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hết sức khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Để đảm bảo thu NSNN đạt dự toán do HĐND tỉnh giao và chỉ tiêu dự toán do UBND tỉnh giao, ngành Tài chính sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ở mức cao nhất.

 

 

T.T (phòng TCDN THTK)