Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Quản lý giá

Sở Tài chính triển khai tập huấn nghiệp vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự

(08/09/2020)

Sáng ngày 08/9/2020, tại Sở Tài chính đã khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại các phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Điền Tân – Phó Giám đốc Sở Tài chính và hơn 30 cán bộ là lãnh đạo, công chức các phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện, phòng Quản lý Giá Công sản thuộc Sở Tài chính.

Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán bộ, công chức đang làm nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự để triển khai, thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, đảm bảo các quy định pháp lý về quyền, nghĩa vụ và trình tự, thủ tục định giá tài sản của Hội đồng định giá được triển khai đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính pháp lý trong xác định giá trị của tài sản trong tố tụng hình sự phù hợp với giá thị trường.

Các quy định được triển khai tại buổi tập huấn gồm:

- Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chỉnh phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

- Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Thời gian buổi tập huấn là 01 ngày. Sau buổi tập huấn này cán bộ công chức làm nhiệm vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự được nâng cao về nghiệp vụ, kinh nghiệm trong định giá, xác định các khoản chi phí phù hợp giá thị trường, từ đó tham mưu, đề xuất có hiệu quả.

 

 

 

 

T.T (phòng TCDN THTK)