Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Thông cáo báo chí

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá "tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang”

(06/10/2020)

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá "tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang” (trước đây là Trung tâm bóng đá An Giang).

TB 1221   (04/09/2020)