Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

(87/STC-GCS) Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang

(14/01/2020)

Thời gian tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 20/01/2020