Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
Dự thảo văn bản

(530/STC-HCSN) Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL

(16/03/2020)

Ý kiến đóng góp gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 17/3/2020