Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính An Giang
Lượt truy cập:
TIN NỔI BẬT
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
1983/STC-NS Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 114/2020/QH14 của Quốc hội Sở Tài chính 12/08/2020 Xem
1980/STC-HCSN Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 12/08/2020 Xem
1919/STC-GCS Chấn chỉnh việc thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài chính 04/08/2020 Xem
1911/STC-NS Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2021 - 2023 Sở Tài chính 03/08/2020 Xem
1885/STC-HCSN Triển khai thực hiện Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính Sở Tài chính 31/07/2020 Xem
71/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 Bộ Tài chính 30/07/2020 Xem
1865/STC-GCS Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 251/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Sở Tài chính 30/07/2020 Xem
759/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 UBND tỉnh 21/07/2020 Xem
1796/STC-HCSN Rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; đề xuất phương án giảm phí, lệ phí Sở Tài chính 22/07/2020 Xem
730/UBND-KTTH Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 UBND tỉnh 13/07/2020 Xem

VIDEO HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG