Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/06/2021) (15/06/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (11/06/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thuốc thú y kê khai giá tại Sở Tài chính (11/06/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (11/06/2021) File đính kèm
Về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (11/06/2021) File đính kèm
V/v giá mặt hàng cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (11/06/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/06/2021) (09/06/2021) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 05/2021 và công tác quản lý giá (02/06/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/05/2021) (01/06/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) (26/05/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021) (19/05/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/05/2021) (11/05/2021) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 04/2021 và công tác quản lý giá (06/05/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 26/4/2021 đến ngày 29/4/2021) (06/05/2021) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang (từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021) (04/05/2021) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Web Content Viewer
 
Skip portlet Portlet Menu
Warning

Warning

No content found for: ‭sotaichinh-lib/sa-sotaichinh/sa- thong tin gia ca/51ae8d6a-ac68-48c3-9d6e-02431fd7f566‭

 
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai