Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019 (21/01/2019) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (17/01/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (17/01/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 07/01/2019 đến ngày 11/01/2019 (17/01/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (10/01/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng đá, cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (10/01/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (10/01/2019) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 12/2018 và công tác quản lý giá (03/01/2019) File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (28/12/2018) File đính kèm
Giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (28/12/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018 (28/12/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 17/12/2018 đến ngày 21/12/2018 (25/12/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (24/12/2018) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (24/12/2018) File đính kèm
Bảng giá thị trường tài An Giang từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 (18/12/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai