Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (23/08/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (23/08/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng đường ăn bao gồm đường trắng và đường tinh luyện của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (23/08/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/08/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 12/8/2019 đến ngày 16/8/2019 (20/08/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019 (13/08/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019 (07/08/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (05/08/2019) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (05/08/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 07/2019 và công tác quản lý giá (05/08/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019 (30/07/2019) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (24/07/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng thóc, gạo tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (22/07/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019 (22/07/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (19/07/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang kế...3456789101112...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai