Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 13/01/2020 đến ngày 17/01/2020 (20/01/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/01/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng đường ăn, thóc, gạo tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/01/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (20/01/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (16/01/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 06/01/2020 đến ngày 10/01/2020 (15/01/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (09/01/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019 (08/01/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 19/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (08/01/2020) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 12/2019 và công tác quản lý giá (06/01/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019 (30/12/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (24/12/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (24/12/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019 (24/12/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 (17/12/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai