Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (22/10/2020) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng, xăng dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (19/10/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 (15/10/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 (07/10/2020) File đính kèm
Tình hình giá cả thị trường tháng 09/2020 và công tác quản lý giá (01/10/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020 (30/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020 (23/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020 (15/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020 (09/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020 (03/09/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 17/8/2020 đến ngày 21/8/2020 (25/08/2020) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng, xăng dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (19/08/2020) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 10/8/2020 đến ngày 14/8/2020 (19/08/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng thóc, gạo tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (14/08/2020) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (14/08/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai