Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin giá cả
 
Skip portlet Portlet Menu
V/v kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (25/04/2019) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng sách giáo khoa của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (22/04/2019) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (22/04/2019) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (22/04/2019) File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (22/04/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019 (22/04/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 08/04/2019 đến ngày 12/04/2019 (16/04/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (12/04/2019) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (10/04/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019 (08/04/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (08/04/2019) File đính kèm
Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 03/2019 và công tác quản lý giá (04/04/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 25/03/2019 đến ngày 29/03/2019 (02/04/2019) File đính kèm
Bảng giá thị trường tại An Giang từ ngày 11/3/2019 đến ngày 15/3/2019 (21/03/2019) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (13/03/2019) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai