Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An giang (21/11/2016) File đính kèm
Giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An giang (21/11/2016) File đính kèm
Thu hồi xử lý công nợ sau quyết toán dự án hoàn thành (lần 2) (10/11/2016) File đính kèm
Cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị. (03/11/2016) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng dầu của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính. (31/10/2016) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (31/10/2016) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng cát, đá xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính. (31/10/2016) File đính kèm
Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính( Cục quản lý giá) (25/10/2016) File đính kèm
Về việc cung cấp bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị (2590/STC-GCS). (24/10/2016) File đính kèm
Triển khai thực hiện Quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 (21/10/2016) File đính kèm
Báo cáo tiến độ thực hiện và có ý kiến về danh mục đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp(đợt 2) (03/10/2016) File đính kèm
V/v giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (03/10/2016) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai