Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước (26/05/2017) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng phân bón của Cty CP Tập đoàn Lộc Trời (22/05/2017) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (454-TB-STC.pdf). (03/05/2017) File đính kèm
Thông báo về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, các nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (453/TB-STC). (03/05/2017) File đính kèm
Thông báo về việc mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang. (21/04/2017) File đính kèm
Đăng ký nhu cầu mua ấn phẩm Luật NSNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật. (04/04/2017) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chức, các nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (271/TB-STC) (27/03/2017) File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 52/CT/TW (Kèm công văn số 1729/BTC-HCSN) (01/03/2017) File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng xăng, dầu của các tổ chưc, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (155/TB-STC) (23/02/2017) File đính kèm
Kê khai giá mặt hàng khí hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính(135/TB-STC) (21/02/2017) File đính kèm
Giá mặt hàng thuốc Bảo vệ thực vật của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An giang (21/02/2017) File đính kèm
Lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản niên độ ngân sách 2016 (16/02/2017) File đính kèm
Hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình (đính kèm công văn 355/BTC-HCSN của Bộ Tài chính) (15/02/2017) File đính kèm
Tiếp tục thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước, đấu giá quyền sử dụng đất. (14/02/2017) File đính kèm
Thông báo về việc kê khai giá mặt hàng dầu của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (120/TB-STC). (13/02/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai