Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá khởi điểm khu đất Sân vân động tỉnh An Giang (05/02/2018) File đính kèm
Đăng ký danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung năm 2018 (29/01/2018) File đính kèm
(3045/STC-GCS) Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước năm 2017của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang (26/01/2018) File đính kèm
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2018 (23/01/2018) File đính kèm
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước (Vàng thỏi 24K) (16/01/2018) File đính kèm
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước (xe Ôtô, môtô, điện thoại di động, xuồng máy và tài sản khác) (04/01/2018) File đính kèm
V/v cung cấp phần mềm kế toán HCSN IMAS và Kế toán ngân sách xã KTXA (30/12/2017) File đính kèm
V/v Triển khai Quyết định số 89/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 (28/12/2017) File đính kèm
Về việc thông báo triệu tập tham gia lớp tập huấn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp năm 2017. (20/12/2017) File đính kèm
Triển khai thực hiện Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh (13/09/2017) File đính kèm
LỊCH LÀM VIỆC: Xử lý công nợ và thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành (29/08/2017) File đính kèm
Công bố, công khai thông tin công chức có thẩm quyền của Sở và các đơn vị thuộc Sở (17/07/2017) File đính kèm
Tình hình thực hiện phát triển doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2017 (23/06/2017) File đính kèm
Về việc công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. (22/06/2017) File đính kèm
Về việc công khai nhu cầu mua sắm tập trung tài sản nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang. (22/06/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai