Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước (15/11/2018) File đính kèm
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công (06/11/2018) File đính kèm
Thông báo mời thầu gói thầu số 04 Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2018 (11/09/2018) File đính kèm
V/v công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (06/08/2018) File đính kèm
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước (16/07/2018) File đính kèm
Về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2018. (28/06/2018) File đính kèm
(1133/STC-GCS) lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá (24/05/2018) File đính kèm
Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm tài sản bổ sung phục vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2017 (22/05/2018) File đính kèm
(584/TB-STC) Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang(lần 2) (16/05/2018) File đính kèm
Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang. (27/04/2018) File đính kèm
Có ý kiến về hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng năm 2016, 2017 (16/04/2018) File đính kèm
Lập, gửi, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do ngân sách tỉnh quản lý năm 2017 ( lần 2) (13/04/2018) File đính kèm
Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước. (13/03/2018) File đính kèm
Lựa chọn đơn vị tư vấn định giá khởi điểm khu đất Sân vận động tỉnh An giang(lần 2) (23/02/2018) File đính kèm
Tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất (06/02/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang kế12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai