Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
V/v triệu tập CBCC, VC tham gia tập huấn lớp công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm ngân sách năm 2018 cho CBCC, VC làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện (27/02/2019) File đính kèm
Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang (24/01/2019) File đính kèm
V/v báo cáo tình hình bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập (02/01/2019) File đính kèm
Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang thông báo tuyển dụng (18/12/2018) File đính kèm
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018 (10/12/2018) File đính kèm
Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu: "Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng triển khai Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm, 05 năm và hướng dẫn thực hiện hệ thống mục lục ngân sách" (07/12/2018) File đính kèm
Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu: "Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng triển khai quy định mới về quyết toán dự án hoàn thành và quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án" (07/12/2018) File đính kèm
Thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu: "Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý ngân sách cấp xã và các hoạt động tài chính khác của cấp xã" (07/12/2018) File đính kèm
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 (22/11/2018) File đính kèm
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2019 (19/11/2018) File đính kèm
V/v thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (18/11/2018) File đính kèm
Kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung năm 2018 (15/11/2018) File đính kèm
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước (15/11/2018) File đính kèm
Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng các chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công (06/11/2018) File đính kèm
Thông báo mời thầu gói thầu số 04 Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2018 (11/09/2018) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1234567Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai