Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
(1555/TB-STC) Về việc giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (18/11/2020) File đính kèm
(1554/TB-STC) V/v kê khai giá mặt hàng thóc, gạo tẻ thường của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (18/11/2020) File đính kèm
(1553/TB-STC) Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (18/11/2020) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (12/11/2020) File đính kèm
Thông báo kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (1472/TB-STC) (03/11/2020) File đính kèm
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lớp bồi dưỡng chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp và công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020 (21/10/2020) File đính kèm
1418/QĐ-STC Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo phòng Truyền thống Sở Tài chính tỉnh An Giang (19/10/2020) File đính kèm
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá để tổ chức đấu giá "tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang” (trước đây là Trung tâm bóng đá An Giang). (06/10/2020) File đính kèm
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân Vận động tỉnh An Giang (29/09/2020) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (1296/TB-STC) (22/09/2020) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (1295/TB-STC) (22/09/2020) File đính kèm
Thông báo giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (1221/TB-STC) (04/09/2020) File đính kèm
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đăng ký thẩm định giá tài sản (19/08/2020) File đính kèm
Thông báo về việc công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (10/08/2020) File đính kèm
(1247/STC-GCS) Công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2020 (10/06/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai