Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc kê khai giá mặt hàng thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (14/06/2021) File đính kèm
V/v công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản là nhà, đất Trụ sở làm việc (cũ) của Chi cục Thủy sản tại số 62, Phạm Hồng Thái (10/06/2021) File đính kèm
V/v giá mặt hàng cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (08/06/2021) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (26/05/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (21/05/2021) File đính kèm
Về việc giá mặt hàng cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (21/05/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng giấy in, viết (dạng cuộn), giấy in báo cáo sản xất trong nước, sách giáo khoa của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (21/05/2021) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (19/05/2021) File đính kèm
V/v giá mặt hàng phân bón của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (19/05/2021) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (19/05/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (17/05/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (17/05/2021) File đính kèm
V/v tuyên truyền điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (13/05/2021) File đính kèm
V/v kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (11/05/2021) File đính kèm
hướng dẫn cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang để nộp hồ sơ trực tuyến (10/05/2021) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910...Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai