Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (03/03/2021) File đính kèm
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính, trực thuộc Sở Tài chính (03/02/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (01/02/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (26/01/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (26/01/2021) File đính kèm
51/TB-STC-Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (15/01/2021) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (15/01/2021) File đính kèm
40/TB-STC-Về việc kê khai giá mặt hàng thóc gạo tẻ thường và đường ăn (bao gồm đường trắng và đường tinh luyện) của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (13/01/2021) File đính kèm
39/TB-STC-Về việc kê khai giá mặt hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (13/01/2021) File đính kèm
về việc kê khai mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (31/12/2020) File đính kèm
về việc giá mặt hàng đá, cát xây dựng của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (31/12/2020) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng thép xây dựng của tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (28/12/2020) File đính kèm
Về việc giá mặt hàng thuôc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang (28/12/2020) File đính kèm
(21/12/2020) File đính kèm
Về việc kê khai giá mặt hàng xăng, dầu thành phẩm của các tổ chức, cá nhân kê khai giá tại Sở Tài chính (18/12/2020) File đính kèm

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai