Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về TABMIS
 
Skip portlet Portlet Menu

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 

Câu hỏi thường gặp
 
Skip portlet Portlet Menu
 Câu hỏi 1 (09/11/2016)
TABMIS là gì?
 Câu hỏi 2 (09/11/2016)
Tại sao TABMIS phải được triển khai?
 Câu hỏi 3 (09/11/2016)
Lợi ích TABMIS mang lai cho khu vực quản lý tài chính công? Lợi ích TABMIS mang lai cho người sử dụng cuối? (
 Câu hỏi 4 (09/11/2016)
Khi được triển khai, TABMIS sẽ ảnh hưởng tới đối tượng nào?
 Câu hỏi 5 (09/11/2016)
Để triển khai được TABMIS, Bộ Tài Chính cần phải chuẩn bị những gì? (về con người, công nghệ.v.v…)?
 Câu hỏi 6 (09/11/2016)
Cán bộ ngành Tài chính cần phải được đào tạo những kỹ năng gì để có thể tham gia vận hành TABMIS?
 Câu hỏi 7 (09/11/2016)
Với vai trò là người sử dụng cuối, trước khi TABMIS được triển khai rộng, tôi phải tự chuẩn bị những gì cho mình để có thể sử dụng TABMIS một cách hiệu quả nhất?
 Câu hỏi 8 (09/11/2016)
Với sự triển khai TABMIS, các công việc đối với cán bộ sẽ thay đổi như thế nào?
 Câu hỏi 9 (09/11/2016)
Liệu những cán bộ hiện tại đã có tuổi và không có kỹ năng máy tính cao có bị thay thế bằng các cán bộ trẻ có kỹ năng hơn về máy tính? Có giải pháp nào giúp cho cán bộ không còn trẻ có được khả năng tiếp cận hệ thống TABMIS?
 Câu hỏi 10 (09/11/2016)
Tôi sẽ được đào tạo về TABMIS như thế nào? Tôi có phải tự học cách sử dụng TABMIS hay không hay sẽ được đội dự án đào tạo cho? Khi nào tôi sẽ được đào tạo?

Trang đầu Trang sau12Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai