Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
67/TB-QĐTPT Thông báo tiếp nhận ủy thác quản lý điều hành các hoạt động Quỹ bảo vệ môi trường Quỹ phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Gaing 12/05/2020 Xem
3214/QĐ-UBND Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang đầu tư trực tiếp và cho vay UBND tỉnh 17/12/2018 Xem
374/UBND-KTTH Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng UBND tỉnh 09/04/2018 Xem
200/UBND-KTN Hướng dẫn các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 13/02/2018 Xem
728/KH-STC Triển khai thực hiện Kế hoạch 105/KH-UBND ngày 03/3/2017 của UBDN tỉnh về Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang của Sở Tài chính đến năm 2020. Sở Tài chính 02/06/2017 Xem
98/2016/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang UBND tỉnh 22/12/2016 Xem
41/NQ-CP Chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt nam Chính phủ 26/05/2016 Xem
210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Chính phủ 19/12/2013 Xem

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 

Quỹ Tài chính
 
Skip portlet Portlet Menu

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 

Thủ tục thanh toán hỗ trợ
 
Skip portlet Portlet Menu

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai