Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản
 
Skip portlet Portlet Menu
Báo cáo về tình hình thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh An Giang năm 2018, phướng hướng nhiệm vụ năm 2019 (25/02/2019) File đính kèm
Thông báo số 422/TB-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh An Giang V/v Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 5) (27/07/2017) File đính kèm
Thông báo số 636/TB-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh An Giang V/v Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 4) (27/07/2017) File đính kèm
Công văn số 223/STC-HCSN ngày 13/02/2017 của Sở Tài chính (27/07/2017) File đính kèm
Thông báo số 658/TB-UBND ngày 07/12/2016 của UBND tỉnh An Giang V/v Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 3) (27/07/2017) File đính kèm
Thông báo số 613/TB-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh An Giang V/v Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 2) (27/07/2017) File đính kèm
Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (27/07/2017) File đính kèm
Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. (27/07/2017) File đính kèm
Thông báo số 246/TB-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh An Giang V/v Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 1) (27/07/2017) File đính kèm
Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đề nghị của Sở (27/07/2017) File đính kèm
Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh. (27/07/2017) File đính kèm
Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. (27/07/2017) File đính kèm
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (27/07/2017) File đính kèm
Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh (27/07/2017) File đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 

Danh mục ĐVSNCL được NN xác định GTTS
 
Skip portlet Portlet Menu

STT

Tên đơn vị sự nghiệp công lập

Địa chỉ

1

Ban điều hành bến xe, tàu Phú Tân

Ấp Trung 3, thịt trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

2

Trung tâm Văn hóa tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số 13-15-17, Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

3

Trung Tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng thuộc Sở Xây dựng

Số 01, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

4

Trung Tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ thuộc Sở Giao thông vận tải

Số 67, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

5

Trung Tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính thuộc Sở Tài chính

Số 27-29, Huỳnh Văn Hây, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

6

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang

Số 54, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

7

Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải

Số 91, Quốc lộ 91, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

Danh mục đơn vị chuyển đổi loại hình ĐVSNCL
 
Skip portlet Portlet Menu

STT

Tên đơn vị SNCL thực hiện chuyển đổi

 

Loại hình trước khi chuyển đổi

Loại hình sau khi chuyển đổi

Ghi chú

I

Lĩnh vực Giao thông Vận tải

 

 

 

1

Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

2

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

3

Bến xe khách Châu Đốc

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải

II

Lĩnh vực Khoa học Công nghệ

 

 

 

 

1

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

Do NSNN đảm bảo 01 phần chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ

2

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Đơn vị mới thành lập

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ

3

Trung tâm Công nghệ sinh học

Do NSNN đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ

III

Lĩnh vực Y tế

 

 

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Do NSNN đảm bảo 01 phần chi thường xuyên

 

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Y tế

 

2

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh

Do NSNN đảm bảo 01 phần chi thường xuyên

 

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Y tế

3

Bệnh viện Sản Nhi

Do NSNN đảm bảo 01 phần chi thường xuyên

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc Sở Y tế

IV

Lĩnh vực Xây dựng

 

 

 

1

Ban QLDA Đầu tư xây dựng và khu vực Phát triển đô thị

Đơn vị mới thành lập năm 2016

Tự đảm bảo chi thường xuyên

Trực thuộc UBND tỉnh

 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai