Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lịch sử tài chính An Giang
 
Skip portlet Portlet Menu

- Lời nói đầu

 

- Chương I : Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

 

          + I. Vài nét về tình hình kinh tế - tài chính của An Giang trước năm 1945

 

          + II. Những chính sách tài chính và hoạt động thu chi tài chính sau khi giành được chính quyền

 

          + III. Các loại thuế và tình hình thu chi tài chính trong vùng kháng chiến

 

          + IV. Đấu tranh chống địch phá hoại kinh tế, nổ lực xây dựng nền kinh tế - tài chính tự túc, tự cấp

 

        

- Chương II : Công tác tài chính trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954-1975)

 

          + I. Công tác vận động tài chính trước năm 1960

 

          + II. Hệ thống tổ chức Ban kinh tài các cấp từ sau phong trào đồng khởi năm 1960.

 

          + III. Các nguồn thu tài chính của cách mạng

 

          + IV. Chế độ cấp phát và thu chi tài chính phục vụ kháng chiến

 

- Chương III : Hoạt động của ngành Tài chính An Giang thời kỳ 1975-2000

 

          + I. Tài chính An Giang trong giai đoạn 1975-1985

 

          + II. Tài chính An Giang trong thời kỳ đổi mới 1986-2000

 

          + III. Tình hình thu chi ngân sách

 

- Lời kết

 

- Phần phụ lục

 

 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai