Sở Tài Chính tỉnh An Giang    
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Tài Chính tỉnh An Giang
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Văn bản quy phạm pháp luật
 
Skip portlet Portlet Menu
Số văn bản Nội dung trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ký Toàn văn
71/2020/TT-BTC Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 Bộ Tài chính 30/07/2020 Xem
759/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2020 UBND tỉnh 21/07/2020 Xem
730/UBND-KTTH Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 UBND tỉnh 13/07/2020 Xem
60/2020/TT-BTC Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính 19/06/2020 Xem
1391/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Phương án thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với thủ tục về lĩnh vực điện, nước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang UBND tỉnh 16/06/2020 Xem
991/QĐ-UBND Quyết định về việc miễn, giảm giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19 UBND tỉnh 05/05/2020 Xem
333/CTCPĐN-KHKD Về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện thuộc Công ty cổ phần Điện Nước An Giang Công ty Cổ phần Điện Nước 27/04/2020 Xem
271/UBND-KGVX Về việc cho học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 UBND tỉnh 20/03/2020 Xem
18/NQ-CP Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 Khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước Chính phủ 26/02/2020 Xem
860/KH-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020 UBND 31/12/2019 Xem

Trang đầu Trang sau12345678910Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 

Thông cáo báo chí
 
Skip portlet Portlet Menu
 

 

Video hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
 

Hình ảnh hoạt động
 
Skip portlet Portlet Menu
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai
219_HinhBenPhai, 225_HinhBenTrai